SpäťÚvod / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Predávajúci: Pharmaprogress, s.r.o., Brezová 1518/57, 010 01 Žilina, IČO 45 919 607, DIČ 2023160029, IČ DPH SK2023160029, zapísaná v OR Okr. súdu Žilina, vložka c.53920/L.
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • V internetovom eshope a1eshop.eu môžu nakupovať fyzické a právnické osoby bez obmädzenia a za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.
 • Zákazník dáva súhlas s týmito obchodnými podmienkami potvrdením a odoslaním objednávky.  
 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetovej lekárne a1shop.eu
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovej lekárni a1eshop.eu
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovej lekárni v čase objednania tovaru.
 • Tovar si môže zákazník objednať vyplnením objednávky na internetových stránkach, zaslaním emailu na adresu objednavky@a1eshop.sk, telefonicky alebo sms správou na čísle 0948 225 454.
 • Kupujúci je povinný vyplniť pravdivé kontaktné údaje, ktoré umožnia vystavenie platného daňového dokladu, a bezproblémové doručenie zásielky.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky emailom.
 • Odoslaním objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov.
 • Internetový obchod a1eshop.eu môže v ojedinelých prípadoch požiadať kupujúceho (telefonicky alebo emailom) o autorizáciu objednávky. Ak kupujúci odmietne autorizáciu, považuje sa objednávka za neplatnú.
 • Internetový obchod a1eshop.eu oznamuje, že u niektorých prípravkov, ktorých obsahové látky môžu slúžiť ako východisková surovina pre výrobu omamných a psychotropných látok, obmedzila automaticky maximálne množstvo objednávaného počtu balenia v rámci jedného nákupu.
 • Internetový obchod a1eshop.eu si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo je na slovenskom trhu nedostupný. Zákazník je v takom prípade kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Zákazník môže následne objednávku upraviť alebo požiadať o stornovanie. V prípade, že kupujúci túto objednávku už zaplatil, bude mu plná suma v prípade storna alebo čiastočná suma v prípade zmeny objednávky vrátená bez meškania na účet. 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiadúci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca. O Vašich ťažkostiach alebo nežiadúcich účinkoch nás informujte v kontaktnom formuláre .Vaše informácie budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným inštitúciám tak, ako v kamennej lekárni.

 
2. Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Na túto skutočnosť upozornite prepravcu , zásielku prekontrolujte , spíšte s prepravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezmite. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné započať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní nás informujte e – mailom. O úhrade škody rozhodne prepravca. Na Vaše požiadanie Vám vyexpedujeme tovar znova.
 
3. Ak Vám bola doručená zásielka s obsahom, ktorý ste si neobjednali , v nesprávnom množstve ,s dátumom exspirácie kratším ako je čas liečby pri dodržaní dávkovania lieku, s inou šaržou , bez písomnej informácie pre užívateľa v slovenskom jazyku, s nesprávnou cenou, alebo inou vadou , informujte nás e-mailom /telefonicky/ najneskôr do 2 dní odo dňa doručenia. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí naša zásielková služba.
 
4. V prípade, že Vaša zásielka obsahuje tovar zníženej kvality alebo sa závada prejaví používaním alebo ste z iných príčin presvedčení o nároku na reklamáciu , vyplňte kontaktný formulár a tovar zašlite na našu adresu. Tovar je možné vrátiť aj osobne, do našej pobočky v Prešove, v čase od 7,30 – 16,30 PO-PIA.
V termíne do 30 dní Vás budeme informovať o spôsobe vyriešenia Vašej reklamácie.