SpäťÚvod / O nás

O nás

Hlavným motívom spoločnosti Pharmaprogress je Váš dobrý pocit. Či už športujete, pracujete, skrátka vo všetkých sférach života uplatníte niektorý z našich výrobkov, ktorý navodí pocit pohodlia, uvoľnenia, relaxácie, ak si to želáte.

 
Pharmaprogress ako mladá, ale dynamicky sa rozvíjajúca firma kladie dôraz najmä na vývoj a palikáciu ich výsledkov v spolupráci s lekármi a vedcami z Českej republiky, Európskej únie aj ostatného sveta. Dohliada na prísne dodržiavanie medzinárodne certifikovaných výrobných postupov, pričom prioritou je vlastná produkcia, snaha prichádzať s novinkami, či zlepšovanie parametrov zavedených, známych prípravkov.
 
Pharmaprogress teda progresívne rozvíja nie len funkčné vlastnosti prípravkov, veľký dôraz kladie tiež na aplikačnú jednoduchosť, komfort, zkrátka 'dobrý pocit' vyplývajúci z ich používania. Pharmaprogress principiálne odmieta akékoľvek testovanie prípravkov na zvieratách a u stanovenia biokompatibility a bezpečnosti pre človeka využíva alterantívne metódy.
 
Spoločnosť Pharmaprogress je tiež špecialistom na zákazkovú výrobu. Zaisťuje pre zákazníkov kompletný servis od prípravy, vývoja, testovania produktu až po jeho výrobnú realizáciu. Cieľom je budovanie dlhodobých obchodných vzťahov s dôrazom na servis, kvalitu, profesionality, flexibility a istotu. Využite naše know-how a široké portfólio zaisťovaných služieb.
 
Pharmaprogress dynamicky rozvíja mimo iného aj svoju obchodnú štruktúru a tak je pravdepodobné, že sa o kvalitách produkcie budete môcť presvedčiť na vlastnej koži. Ak chcete. Príjemné stretnutie s Vami si praje Pharmaprogress.